לייעוץ חייגו עכשיו

נהיגה ללא מלווה

נהיגה ללא מלווה היא עבירה חמורה ולה השלכות משפטיות ומהותיות רציניות. במאמר זה נעסוק בנושא זה ונענה על שאלות כגון, מיהו נהג הנדרש במלווה? מי הם המורשים להיות מלווים על פי החוק? כיצד אוכפים את החובה הזו ומה העונש על נהיגה ללא מלווה? כמו כן, עזרתו של עורך דין תעבורה במקרים של נהיגה ללא מלווה היא הכרחית ומשמעותית לצמצום הנזק והפחתת הענישה. קראו כיצד ניתן להתמודד עם האשמה בנהיגה ללא מלווה, מהם בדבר הביטוח, מיקומו של המלווה ברכב ועוד.

נהג חדש - נהיגה ללא מלווה

חובת הנהיגה עם מלווה היא חובה המוטלת על נהגים חדשים, לכן כדי לעסוק בה נצטרך תחילה להגדיר – מיהו נהג חדש. נהג חדש הוא אדם שקיבל את רישיונו ממשרד הרישוי לאחר מעבר מוצלח של מבחני הנהיגה – העיוני והמעשי. הגדרת נהג כנהג חדש נכונה לשנתיים מיום הנפקת הרישיון שלו, כאשר שנתיים אלו נחשבות מעין 'תקופת מבחן' לנהג.

מיד לאחר הוצאת רישיון הנהיגה מתחילה תקופה בה מוטלת על הנהג החדש חובת ליווי. המלווה של הנהג תפקידו לשמור על התנהלותו התקינה בכביש למען ביטחונו וביטחונם של שאר המתניידים בדרכים. התקופה הזו עומדת על כחצי שנה, כאשר בשלושת החודשים הראשונים, מחויב הנהג במלווה בכל שעות היממה, ואילו לאחר שלושה חודשים מחויב הנהג במלווה רק לשעות 21:00-6:00. חובה זו נקראת לרוב מלווה לילה.

חשוב לציין כי נהג חדש שעבר את גיל 24 אינו זקוק למלווה.

בתום תקופת הליווי על הנהג לצבור מספר שעות מינימלי של נהיגה עם מלווה בתנאי דרך שונים. השעות האלו כוללות 15 שעות נהיגה בלילה, 20 שעות נהיגה בדרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית. נהיגה ללא מלווה בתקופה בה מחויב נהג חדש בליווי היא עבירת תעבורה חמורה.

אילו עוד מגבלות מוטלות על נהג חדש?

אמנם כל חוקי התנועה חלים על כלל הנהגים ללא יוצא מן הכלל, אך ישנם חוקים נוספים המוטלים על נהגים חדשים כפי שהוגדרו קודם.

נהג חדש יכול להסיע עד שני נוסעים ברכב ללא מלווה, ובהינתן מלווה יכול להסיע רכב מלא. כמובן שהגבלה זו נכונה לתקופה בה אינו נדרש עוד הנהג במלווה.

נהג חדש שעדיין לא מלאו לו 21 שנים אינו יכול להסיע יותר משני נוסעים ברכב גם לאחר תום תקופת החובה במלווה.

מלבד נהיגה עם מלווה וההגבלה על מספר הנוסעים שרשאי נהג חדש להסיע ללא מלווה, ישנה למשל החובה על התקנת שלט 'נהג חדש' על שמשת הרכב האחורית.

הבדל נוסף בין נהגים חדשים לוותיקים היא חומרת הענישה במקרה של עבירות תעבורה, כאשר העונשים שינתנו לנהגים חדשים יהיו חמורים יותר מאלו שיקבלו הוותיקים בהתייחס לאותה העבירה. נהג חדש עשוי אף לאבד את רישיון הנהיגה שלו עקב ביצוע עבירות שונות, אכיפה שמאלצת נהגים להוציא רישיון נהיגה פעם נוספת על כל המשתמע מכך. ההיגיון מאחורי קביעה זו היא מידת ההרתעה שנדרשת בקרב נהגים חדשים, שעלולים בשל חוסר הניסיון שלהם מאחורי ההגה להיות בסיכון גבוה יותר לביצוע עבירות תנועה.

מי יכול לשמש כמלווה לנהג חדש?

למרבה הצער, מעורבותם של נהגים חדשים בתאונות דרכים ושיעור עבירות התנועה בקרבם אינה זרה לגורמי האכיפה ואף מדאיגה. המגבלות המוטלות על נהג חדש נועדו למנוע מקרים כאלו, לצמצם את הנזק הנגרם בהם או לסייע לנהגים להתמודד בזמן אמת.

המטרה של חובת המלווה היא להגן על נהגים חדשים מפני סכנות על הכביש וביצוע עבירות שמקורן בחוסר ניסיון או שיקול דעת מוטעה. ההגנה הזו היא גם דרך לשמירה על נהגים אחרים בכביש והולכי רגל מפני טעויות של נהגים חדשים. נוכחותו של המלווה מאפשרת לנהג ביטחון בנהיגה וסיוע בהתמודדות עם סיטואציות זרות על הכביש שלא התנסה בהן במהלך לימודי הנהיגה.

על כן המלווה של הנהג החדש חייב להיות בעל ניסיון מספק בעצמו ובגיל מינימלי בו יוכל החוק לסמוך עליו בביצוע התפקיד. מכאן, חשוב להבין כי לא כל אדם רשאי לשמש כמלווה לנהג חדש, וישנם קריטריונים ברורים לתפקיד.

החוק קובע כי מלווה לנהג חדש מחויב להיות נהג שמלאו לו 24 שנים, והוא מחזיק ברישיון נהיגה בתוקף במשך 5 שנים לפחות על סוג הרכב בו הוא מלווה. כלומר – בעל רישיון על אופנוע אינו יכול ללוות נהג על מכונית פרטית אם אין ברשותו רישיון נהיגה מתאים. ההגדרות מעט משתנות כאשר גיל המלווה מגיע ל-30 שנים. אמנם יש צורך בהחזקת רישיון על אותו סוג רכב, אך המלווה יכול להיות בעל רישיון לתקופת זמן קצרה יותר כאשר המינימום הוא 3 שנים.

מה העונש על נהיגה ללא מלווה?

כאשר נתפס נהג חדש בעבירת נהיגה ללא מלווה, הוא מזומן לבית המשפט לענייני תעבורה ושימוע בפני קצין משטרה, שיכול לשלול באופן מנהלי את רישיונו למשך חודש ימים. בהמשך יקבע בית המשפט את עונשו שלרוב יהיה מורכב מכמה גורמים ביניהם שלילה, אמצעי תיקון ולעיתים גם פסילה על תנאי.

החוק מדרג את חומרתן של עבירות בשיטות שונות, שאחת מהן היא סוג העבירה. כשם שישנם דוחות תעבורה מסוג ברירת משפט או הזמנה לדין, כאשר דוח הזמנה לדין ניתן על עבירות חמורות יותר, כך גם האכיפה מחולקת על פי חומרת העבירה. נהיגה ללא מלווה היא עבירה שנאכפת על ידי דוח הזמנה לדין, מה שמצביע על חומרתה בעיני החוק.

נהג חדש שייתפס נוהג ללא מלווה על פי הקבוע בחוק, ייתן על כך את הדין ויאלץ להיענש בשלילת רישיון לתקופה של שלושה חודשים לפחות. נוסף על שלילת הרישיון, יוטלו על מבצע העבירה אמצעי תיקון נוספים כמו ביצוע חוזר של מבחני קבלת הרישיון – מבחן התיאוריה והטסט.

לבסוף, כאשר יוציא הנהג את רישיונו בשנית, הוא יוגדר כנהג חדש ויחולו עליו ההגבלות המוטלות על נהג חדש למשך שנתיים נוספות ובכללן – חובת הנהיגה עם מלווה, אכיפה מחמירה יותר וכן הלאה.

אם אתה נהג חדש נהיגה ללא מלווה לילה היא עבירה לא פחות חמורה מנהיגה ללא מלווה יום ואף יותר. הסיבה לכך נעוצה בסכנות המוגברות שנהיגה בשעות לילה מאופיינת בהן. בדומה לעבירות כמו אי ציות לרמזור, אי ציות לשוטר, נהיגה במהירות מופרזת ועוד, נהיגה ללא מלווה לילה היא עבירה שמובילה באופן אוטומטי להקפאת תקופת המבחן של הנהג החדש עד תום ההליכים.

סמכות מנהלית לפסילת רישיון והשבתת רכב - נהיגה ללא מלווה

כאמור, כאשר נהג חדש נתפס בנהיגה ללא מלווה, הוא מזומן בין היתר לשימוע מול קצין משטרה. פסילה מנהלתית היא שלילת רישיון שמתבצעת על ידי קצין המשטרה בסופו של השימוע, כאשר הוא מחזיק בסמכות לקבוע תקופת שלילה של עד 30 ימים.

במעמד השימוע הנהג רשאי לטעון שכורח נסיבות שונות הוא זקוק לרישיונו ועל כן יבקש מהקצין שלא לשלול אותו. נסיבות אלו יכולות להיות לצרכי עבודה, צרכים אישיים וכדומה. הקצין אינו מחויב לטענות אלו ועל החלטתו לשלול את הרישיון אם תתקבל, ניתן יהיה לערער לאחר מכן על ידי הגשת בקשה לביטולה או קיצורה של הפסילה המנהלתית.

הבקשה הזו מוגשת אל בית הדין לתעבורה במחוז בו נשפטת העבירה, ואליה יש לצרף תצהיר. בדרך כלל הדיון בבקשה מתבצע בתוך 3 ימים, בהם בית המשפט בוחן את ההחלטה על הפסילה המנהלתית על פי שני קריטריונים: הראיות לעבירה ומידת הסכנה שמשקף הנהג לציבור. בראיות לעבירה מחפש בית המשפט את הפוטנציאל להרשעתו של הנהג, ואילו מניסיונו הקצר של הנהג החדש אין דרך משמעותית ללמוד על מידת המסוכנות שלו.

מה לעשות אם נתפסתי בנהיגה בלי מלווה?

ראשית, כדאי להכיר את ההשלכות של נהיגה בלי מלווה ואת הצעדים בהם ינקטו הרשויות בעת ביצוע העבירה. בהיכרותכם עם המידע שפירטנו כאן, תוכלו להיערך לתקופה הקרובה אם לקראת השימוע, לקראת המשפט וההתנהלות בכל הקשור לתחבורה.

אם נתפסתם בנהיגה בלי מלווה יום או לחילופין נתפסתם בנהיגה בלי מלווה לילה, חשוב שתפנו בהקדם לעורך דין כדי להבין מהן האפשרויות העומדות בפניכם וכיצד נכון להתמודד מול רשויות החוק במקרה הספציפי שלכם. חשוב שתעשו זאת בהקדם האפשרי כיוון שסיועו של אורך הדין יוכל לעזור לכם כבר מהרגע הראשון. כך למשל, עורך הדין יוכל לייצג אתכם מול קצין המשטרה בשימוע שנערך ביום ביצוע העבירה, ולסייע לכם לטעון נגד פסילה מנהלתית. אם הקצין כבר קיבל את ההחלטה על פסילה מנהלתית של הרישיון שלכם, עורך הדיון יוכל לסייע לכם בהגשת בקשה לביטול ההחלטה או קיצור תקופת השלילה.

בהמשך, עורך הדין יבחן את הדוח ואת התנהלות השוטר באירוע, כך שאם ימצאו כשלים באחד מאלו, הוא יוכל להיעזר במידע הזה ולצמצם את הנזק המשפטי הצפוי. נתונים כמו רישום פרטי זיהוי תקינים, עצירת הרכב בהתאם לחוק ועוד, הם פרטים שכל שיבוש בהם יכול לסייע על הקלה בענישה.

בסיועו של עורך הדין תוכלו להתמודד גם עם החלטה על השבתת הרכב על ידי הגשת בקשה לביטול הצו או קיצור תקופת ההשבתה.

האם ניתן לתבוע ביטוח על תאונה במסגרת נהיגה ללא מלווה?

עניין המעסיק לא מעט את הנהגים החדשים ובני משפחותיהם המחזיקים ברכבים, הוא תוקפו של הביטוח. במקרים בהם מתבצעת עבירת נהיגה ללא מלווה בזמן שפוליסת הביטוח מתאימה מופעלת עבור הנהג החדש, חברות הביטוח לא תמיד מאפשרות פיצויים או תגמולים. הסיבה לכך היא שחברות הביטוח אינן פועלות כדי לעודד שימוש ברכב המבוטח בניגוד לחוק, וגם הן כמו בתי הדין רואים בכך עבירה חמורה שלא מזכה את הנהג בתגמולים. בית המשפט עשוי אף לקבוע כי לא ישולם כל סכום כנגד תביעת ביטוח במקרה של תאונה או נזק בעת נהיגה ללא מלווה.

כיצד עורך דין לענייני תעבורה יכול לסייע לנהג חדש שנתפס ללא מלווה וזומן לדין?

עורך דין תעבורה יוכל לסייע לנהג חדש שנתפס בנהיגה ללא מלווה, על ידי הוכחת חפותו או איתור כשלים בתיק התביעה. כדי למצוא כשלים בתיק, עורך הדין יצלם אותו מהמשטרה ויבדוק לעומק את פרטי הדו"ח, הערות השוטר, הגורמים הסביבתיים במקרה ופרטים נוספים שעשויים לעשות שינוי בחומרת הענישה אם בכלל.

נהיגה ללא מלווה - שאלות נפוצות

מבצע העבירה ידרש לתת על כך את הדין ויזומן לבית המשפט. מעבר לכך, לקצין משטרה הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך 30 יום ואף להשבית את רכבו. החוק קובע עונש מינימאלי של פסילת רישיון הנהיגה ל- 3 חודשים. בנוסף, יוטלו אמצעי תיקון כמו ביצוע חוזר של מבחן התיאוריה והטסט. לבסוף, כאשר יבוא הנהג מבצע העבירה להוציא את רישיונו בשנית, הוא יוגדר כנהג חדש ויחולו עליו ההגבלות המוטלות על נהג חדש לשנתיים נוספות.

ישנה סברה כי נהג חדש שנתפס נוהג ללא רישיון יכול להאריך את ההליך המשפטי בעניינו במשך כשנתיים מקבלת רישיונו, וכך להימנע מביצוע אמצעי התיקון שהוטלו עליו כמו בחינת התיאוריה או הטסט. כמו כן, יש החושבים כי שיטת פעולה זו תבטיח שלא יוגדרו כנהג חדש עם חידוש הרישיון. חשוב לדעת כי המועד שקובע את תקופת ההארכה של התואר 'נהג חדש' הוא יום ביצוע העבירה, ולכן אין זו דרך להימנע מאמצעי הענישה. ההפך הוא הנכון – החוק רואה בחומרה כל ניסיון להתחמק מאמצעי התיקון בדרך כזו או אחרת.

ישנם נהגים ותיקים שאינם יכולים לשמש מלווים גם אם הם מחזיקים ברישיון על אותו סוג רכב למעלה מ-5 שנים או 3 בהתאם לגילם. נהגים כאלה הם למשל נהגים שהוטלה עליהם פסילת רישיון. הסיבה לכך שעל בסיסה קבע בית המשפט את האיסור, היא שבמקרים חריגים על המלווה לתפוס את מקומו של הנהג החדש ולנהוג במקומו. נהג שרישיונו פסול אינו יכול לעשות זאת ועל כן אינו רשאי לשמש כמלווה.

כדי שיוכל למלא את תפקידו הלוא הוא לפקח על התנהלות הנהג בכביש, לסייע לו ולהשפיע על מהלך הנסיעה בעת הצורך, על המלווה לשבת אך ורק במושב הקדמי לצד הנהג החדש.