לייעוץ חייגו עכשיו

נהיגה ללא רישיון

החוק קובע כי בכל נסיעה ברכב מנועי על הנהג מוטלת החובה להחזיק רישיון נהיגה מתאים ותקף לסוג הרכב בו נהג. נהיגה ללא רישיון נהיגה היא אחת מהעבירות החמורות ביותר בדיני התעבורה, המדובר בעבירה בת מעצר ובתי המשפט נוטים להחמיר בעבירות אלו נוכח המסוכנות הנשקפת מהנהג שנטל על עצמו את הסיכון כאשר בחר לנהוג שאינו מורשה לכך ולסכן את ציבור משתמשי הדרך.

מיהו נהג ללא רישיון נהיגה?

סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע:

"לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר".

מכאן שהחוק קובע כי בכל נסיעה ברכב מנועי על הנהג מוטלת החובה להחזיק רישיון נהיגה מתאים ותקף לסוג הרכב בו נהג.

מה העונש על נהיגה ללא רישיון?

נהיגה ללא רישיון היא אחת מהעבירות החמורות ביותר בדיני התעבורה, המדובר בעבירה בת מעצר ובתי המשפט נוטים להחמיר בעבירות אלו נוכח המסוכנות הנשקפת מהנהג שנטל על עצמו את הסיכון כאשר בחר לנהוג שאינו מורשה לכך ולסכן את ציבור משתמשי הדרך. לצד עבירה זאת יכול להתלוות עונש של מאסר בפועל בהתאם לנסיבות העניין ועברו התעבורתי או הפלילי של הנהג. בנוסף בתי המשפט משיתים עונשים של פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס.

לא פעם נהגים שנהגו ללא רישיון נעצרו מאחורי סורג ובריח לאחר ביצוע העבירה והובאו בפני בית משפט בתוך 24 שעות לצורך הארכת המעצר או לצורך הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים.

מה העונש על נהיגה ללא רישיון בתוקף?

יש לעשות הבחנה בין נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב ונהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף כי הוא פקע במועד מסוים לפני ביצוע העבירה והרישיון לא חודש.

נהיגה ללא רישיון נהיגה כתוצאה מאי חידוש רישיון הנהיגה במועד היא ברף ענישה נמוך יותר מנהיגה ללא רישיון נהיגה כלל. עבירה מסוג זה הנה טכנית ורמת המסוכנות הנשקפת מנהג אשר לא חידש את הרישיון הנה פחותה מנהג אשר מעולם לא עבר את ההכשרות הנדרשות לצורך הוצאת רישיון נהיגה. ולכן הענישה בעבירות אלו תהיה מקלה יותר.

כלומר אם נהגת ויש לך רישיון נהיגה אך לא חידשת אותו והוא פקע, המשמעות תהא כדלקמן:

  • תוקף רישיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו – העונש הוא קנס 250 ₪ שלצידו 8 נקודות הרשומות במשרד רישוי.
  • תוקף רישיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים – העונש הוא קנס 750 ₪ ו- 8 נקודות רשומות במשרד הרישוי.
  • תוקף רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים – אתה צפוי לקבל הזמנה לדין + 8 נקודות במשרד הרישוי.
  • נהג חדש שרישיונו פקע מעל 6 חודשים – יקבל הזמנה לדין + 8 נקודות.

 

​יש לשים לב כי במקרים אלו לא יהיה לקצין משטרה סמכות להשבית את הרכב למשך 30 ימים.

נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב

במידה והינך מחזיק ברישיון נהיגה אך נהגת בכלי רכב המחייב דרגת רישיון אחרת אתה צפוי לקבל הזמנה לדין בגין עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב. רף הענישה ומתחמי הענישה בעבירה של בלתי מורשה לסוג הרכב הנו שונה מנהג שהוא בלתי מורשה לנהיגה כלל. יחד עם זאת יש חשיבות על כלי הרכב בו נעשתה העבירה, ככל שמדובר בנהיגה בכלי רכב מסוכנים המצריכים נהגים מקצועיים, קרי: אוטובוס, משאית וכד' כך רף הענישה יהיה גבוה יותר נוכח המסוכנות הרבה של משתמשי הדרך ויכול להגיע עד לכדי עונש של מאסר.

נתפסת נוהג ללא רישיון נהיגה, למה אתה צפוי?

נהג שנתפס נוהג בפעם הראשונה ללא רישיון נהיגה
כיום על פי מתווה משטרת ישראל הנך צפוי לקבל הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה. בעבר, החל מהפעם הראשונה נהג שנתפס נוהג שהוא בלתי מורשה היה מעוכב לחקירה תחת אזהרה והיה נפתח כנגדו תיק. בנוסף השוטר שעצר אותך רשאי באותו מעמד לתת לך זימון לשימוע לצורך השבתת הרכב בו נהגת. קצין בדרגת מפקח יהא רשאי להשבית את רכבך למשך 30 יום.

נהג שנתפס נוהג בפעם השנייה ללא רישיון נהיגה
על פי מתווה משטרת ישראל הנהג יעוכב לחקירה תחת אזהרה, לאחר מכן קצין משטרה יחליט אם לעצור אותו או לשחררו בתנאים. לאחר סיום החקירה צפוי כי יוגש כתב אישום כנגדו. עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה חמורה ביותר ומשקפת את המסוכנות הנשקפת מהנהג ועל כן בית במשפט צפוי להשית עונש של מאסר בפועל. יחד עם זאת לקצין משטרה בדרגת מפקח סמכות להשבית את הרכב בו בוצעה העבירה.

נהיגה ללא רישיון נהיגה - השבתת רכב

סעיף 57 א (א)(2) לפקודת התעבורה קובע כי לקצין משטרה יש סמכות מנהלית להשבית את הרכב בו נעברה העבירה למשך 30 ימים ואם במהלך השלוש שנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה רשאי הקצין להשבית את הרכב למשך 60 ימים.

כלומר אם אדם נהג ברכב שבבעלותך או בחזקתך ללא רישיון נהיגה, הקצין משטרה רשאי להשבית את רכבך למשך 30 יום.

כמו כן אם במשך 3 שנים כבר קיבלת השבתה למשך 30 ימים תהא לקצין סמכות להשבית את הרכב למשך 60 ימים.

על מנת למנוע השבתת רכב חשוב עוד בטרם השימוע בפני קצין המשטרה להתייעץ עם עו"ד תעבורה. עורך דין לדיני תעבורה יוכל להנחות אתכם ולמנוע השבתת רכב.

קטין שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה

מיהו קטין?
​ קטין יהיה מי שטרם מלאו לו 18 שנים במועד ביצוע העבירה.

מה דינו של קטין שנהג ללא רישיון נהיגה?
​לא מעט קטינים נתפסים נוהגים ללא רישיון נהיגה. קטין שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה הסמכות הנתונה היא לבית המשפט לנוער ולא לבית המשפט לתעבורה. במידה ויורשע בבית המשפט לנוער הדבר ירשם כמרשם פלילי וכעבירה פלילית והדבר עשוי להשליך על עתידו של הקטין על כן חשוב במקרים אלה להתייעץ עם משרדינו.