לייעוץ חייגו עכשיו

סירוב לבדיקת שכרות

מהו סירוב לבדיקת שכרות? מהי הכשלת בדיקת שכרות? מה משמעות הסירוב והשלכותיו? מהו העונש הצפוי בגין עבירה של נהיגה בשכרות מכוח סירוב? סירוב לבדיקת שכרות או הכשלת בדיקת שכרות מקים חזקה שנהגת בשכרות כמו כן, דין סירוב לבדיקת שכרות כדין נהיגה בשכרות.

סירוב לבדיקת שכרות - הגדרה

סירוב לבדיקת שכרות או במילים אחרות סירוב לבדיקת אלכוהול או סירוב לבדיקת ינשוף יכול להיות אחד משני המצבים הבאים:

סירוב מוחלט
סירוב מוחלט של הנהג לדרישת שוטר למתן דגימת נשיפה לאיתור אלכוהול במכשיר הינשוף.

הכשלת הבדיקה
כאשר נהג לא נתן נפח נשיפה מספיק וכתוצאה מכך לא הופקה תוצאה במכשיר הינשוף יראו בכך הכשלת הבדיקה וייחסו לנהג עבירת שכרות מכוח סירוב. הכשלת הבדיקה יכולה להתבצע בעוד נסיבות. חשוב לדעת שהכשלת בדיקה תהווה עבירה של נהיגה בשכרות.

מהו העונש הצפוי בגין סירוב לבדיקת שכרות?

עבירה של נהיגה בשכרות מכוח סירוב לבדיקה או הכשלת הבדיקה היא מן החמורות שבחוקי התעבורה, כאשר לצד עבירה זאת קבע המחוקק עונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימאלית בת 24 חודשים. לעיתים לעבירות אלו יכולה ענישה של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח במקרים שאין המדובר בכשל ראשון מסוגו או במקרים שעומד כנגד הנהג עונש של מאסר מותנה בתוקף ועוד.

עבירת נהיגה בשכרות הנה עבירה בת מעצר ואחת מהעבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה. בתי המשפט רואים בחומרה עבירה של סירוב לבדיקת אלכוהול או הכשלה.

ייצוג משפטי ראוי ומקצועי יכול להפחית בענישה ובמקרים מתאימים אף להביא את הנהג לזיכוי בעבירה.

משמעות סירוב לבדיקת ינשוף / שכרות

בעת ששוטר דרש מנהג לבצע בדיקת ינשוף והנהג סירב להיעתר לדרישתו כמוהו כמי שנהג בשכרות. על השוטר חלה החובה להסביר לנהג את משמעות הסירוב לבדיקה.

השוטר יודיע לנהג  מהי מטרת נטילת הדגימה ויסביר לו שחלה עליו חובה להיבדק מכוח החוק, וכי נהג שמסרב לדרישת שוטר רואים אותו כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות.

טיפול השוטר בנהג שסירב להיבדק​

נהג שסירב לדרישת שוטר להיבדק בבדיקת ינשוף על השוטר להודיע לו כי הוא רשאי לחזור בו מהסירוב במהלך 5 הדקות הקרובות.

אם הנהג לא חזר בו מסירובו בתום ה 5 דקות על השוטר לציין זאת בדוח הפעולה ואת השעה המדויקת שהנהג המשיך לעמוד בסירובו.

הכשלת בדיקת ינשוף

הכשלת בדיקת שכרות היא כאשר נהג הביע הסכמה מילולית או התנהגותית לביצוע בדיקת ינשוף אולם בפועל הכשיל את בדיקת הנשיפה במתכוון כדי למנוע קבלת תוצאה של בדיקת נשיפה.

אם השוטר סבר שנהג הכשיל את בדיקת האלכוהול במתכוון עליו לציין זאת ולתאר את ההכשלה, לדוגמה: שהנהג לא הכניס את הפיה לפיו, הנהג אינו אוטם את הפיה, אינו נושף ועוד.

על השוטר להסביר ולהדגים כיצד יש לבצע את בדיקת הינשוף ולבצע בדיקה נוספת לנהג.

נהג שהכשיל את הבדיקה בדומה לנהג שמסרב יחשב לשיכור!

פסילה מנהלית והשבתת רכב במקרה של סירוב לבדיקת שכרות

כאשר נהג נתפס נוהג בגין עבירת שכרות, לקצין משטרה סמכות נלווית לפסילת רישיון הנהיגה והשבתת הרכב. לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה נתונה סמכות לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים. כמן כן, לקצין המשטרה בדרגת מפקח יש סמכות להשבית את הרכב לתקופה של 30 ימים.

השוטר שעצר את הנהג לבדיקה ייטול את רישיון נהיגתו ויזמנו לשימוע בפני קצין משטרה. על פי החוק על השימוע להיערך תוך 72 שעות.

על קצין המשטרה לערוך שימוע לנהג ולשמוע את טענותיו בטרם ההחלטה אם להשבית את הרכב או לפסול את רישיון הנהיגה. חשוב שהשימוע ייערך כדין על מנת לשמור על זכויותיך.

יש לערוך שני שימועים נפרדים הן בדבר פסילת רישיון הנהיגה והן בדבר השבתת הרכב.

חשוב שהחלטת הקצין תהיה מנומקת ותפרט את השיקולים בדבר ההחלטה.

בקשה לפסילה עד תום ההליכים בגין עבירת שכרות

אם הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה של נהיגה בשכרות מכוח סירוב או הכשלה לבדיקה חשוב שתדע, לתביעה המשטרתית סמכות להגיש כנגדך לבית המשפט לתעבורה בקשה לפסילת רישיון הנהיגה שלך עד תום ההליכים כנגדך במסגרת התיק העיקרי. זאת נוכח חומרת העבירה והמסוכנות הנשקפת מחומרת העבירה כשלעצמה בגין עבירה של נהיגה בשכרות מכוח סירוב.

במידה והנכם נמצאים לפני שימוע או שרישיונכם נפסל מנהלית או שרכבכם הושבת למשך 30 ימים או שהוגשה כנגדכם בקשה לפסילה עד תום ההליכים צרו קשר עם משרד עורכי דין עדי תפוחי רידלמן על מנת שנוכל להשיג עבורכם את התוצאה הטובה ביותר בהתאם לנסיבות.