לייעוץ חייגו עכשיו

שיטת הניקוד ומחיקת נקודות משרד רישוי

מהי שיטת הניקוד של משרד הרישוי? כמה נקודות זה נהיגה מונעת? כיצד לבצע בירור נקודות משרד רישוי? מתי נקודות נהיגה נמחקות? דרכים למחיקת נקודות משרד רישוי? כמה נקודות קיבלתי על עבירה מסוימת? אם אתם רוצים לשמור על רישיונכם כדאי שתקראו כאן איך עובדת שיטת הניקוד

בירור נקודות משרד רישוי

לקבלת מידע על מצב נקודות החובה שנצברו ניתן לברר בדרכים הבאות:

 1. באופן מקוון באתר אזור אישי ממשלתי – נכנסים לאתר, מזדהים ונכנסים למסמכים שם ניתן למצוא את תדפיס הניקוד
 2. עמדות שירות עצמי – יש אפשרות  להוציא תדפיס נקודות חובה בעמדות השירות העצמי הפרוסות ברחבי הארץ במשרדי הרישוי, בקניונים ובסניפי סופר-פארם. זיהוי המשתמש בעמדת הרשיומט יעשה באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון. הנפקת התדפיס על מצב נקודות מתבצע במקום.
 3. מוקד טלפוני – מרכז מידע ארצי בטלפון 5678*. אזרחים השוהים בחו"ל ניתן להתקשר למספר טלפון 972-3-9695678+ יש להזדהות בטלפון באמצעות מספר תעודת זהות ומספר רישיון נהיגה. לאחר ההזדהות, ישלח בדואר ישראל תדפיס על מצב נקודות.
 4. משרד הרישוי – ניתן לגשת לסניף משרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריכם. יש להצטייד בתעודת זהות.

מידע נוסף ועדכני ניתן למצוא באתר השירותים הממשלתי, לחצו כאן לקישור.

רישום נקודות משרד רישוי

רישום העבירות בקובץ הנהגים מתבצע בהתאם לדיווח משטרת ישראל, לאחר תשלום קנס על דוח ברירת משפט, או לאחר הרשעה בבית המשפט.

אם לא שולם הקנס האם עדיין יירשמו הנקודות?

אם לא שולם הקנס ולא הוגשה במועד בקשה להישפט בגין הדוח, בתום 90 יום מיום ביצוע העבירה, יחולו הנקודות על הנהג כאילו הורשע.

סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי קובע –
לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א) ולא הוגשו בקשות כאמור, או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס

לפיכך, גם מי שלא שילם את הקנס ועברו המועדים להגשת בקשות לביטול כאמור, רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט, והעבירה גם ללא תשלום הקנס תירשם וייזקפו לחובתו נקודות העלולות לחייבו בהשתלמות ואף בפסילת רישיון הנהיגה שלו.

מהי שיטת הניקוד?

שיטת הניקוד היא אמצעי של משרד הרישוי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים. השיטה מתרכזת בנהגים עם עבירות תכופות. כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר המערכת תגיב באמצעי תיקון. מעבר לעונש המוטל על הנהג (קנס, פסילה וכו'), נצברות לחובתו נקודות ומוטלים עליו אמצעי תיקון.

עקרונות שיטת הניקוד

 1. נקודות הן תקפות החל מיום ביצוע העבירה למשך שנתיים למי שצבר עד 20 נקודות ולמשך 4 שנים למי שצבר 22 נקודות או יותר. כמו כן נקודות יישארו תקפות כל עוד לא בוצעו אמצעי התיקון שהוטלו.
 2. נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות או יותר ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רישיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי.
 3. אמצעי התיקון הינם מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.
 4. על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו.

מחיקת נקודות תעבורה ע"י אמצעי תיקון לפי משרד הרישוי

להלן אמצעי התיקון של משרד הרישוי באמצעותם ניתן למחוק את נקודות משרד הרישוי:

 1. קורס בנהיגה נכונה ומבחן בסופו
 2. מבחן עיוני בנהיגה
 3. מבחן מעשי בנהיגה
 4. פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבע משרד הרישוי
 5. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

טבלה המסכמת את שיטת הניקוד

שיטת הניקוד מבחינה בין עבירות קלות לבין עבירות חמורות. קיימות חמש דרגות חומרה לעבירות לפיהן ירשמו נקודות נשרד רישוי מ- 2 ועד 10 נקודות. על מנת למחוק את נקודות התעבורה יש לבצע את אמצעי התיקון שמשרד הרישוי דורש.

מספר הנקודות בתוקףאמצעי התיקוןהודעת רשות הרישוי
 12 – 22 נקודותקורס בסיסי בנהיגה שבסופו מבחןהזמנה להדרכה לנהיגה נכונה.
 24 – 34 נקודות

קורס מתקדם בנהיגה נכונה ובסופו מבחן

הזמנה להדרכה לנהיגה נכונה.
 36 ומעלהפסילת רישיון הנהגה למשך 3 חודשים על ידי משרד הרישוי.
מבחן עיוני (תאוריה)
פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה
 צבירת 36 נקודות בפעם השנייה בתוך 6 שנים, 72 נקודות

פסילת רישיון נהיגה למשך 9 חודשים על ידי משרד הרישוי.

מבחן עיוני (תאוריה)

מבחן מעשי (טסט)

עמידה בבדיקות רפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה.

חשיבות ייעוץ עם עורך דין תעבורה לפני תשלום דוח משטרה

חשוב לדעת כי ברוב המקרים לצד הקנס בדוח יש גם חובת ניקוד הנרשמת במשרד הרישוי.

תשלום דוח משטרה מהווה הודאה בביצוע העבירה ורישום חובת הניקוד לנהג, לדוגמה: דוח טלפון, דוח מהירות, דוח עקיפה, דוח אור אדום ועוד.

הסכנה בצבירת נקודות במשרד רישוי היא פסילת רישיון הנהיגה על ידי משרד הרישוי למשך 3 חודשים ואף פסילה ל- 9 חודשים במקרים מסוימים.

לפני תשלום חשוב להתייעץ עם עו"ד תעבורה העוסק בתחום כדי לשמור על רישיון הנהיגה, להימנע מצבירת נקודות ואף מפסילת רישיון הנהיגה ע"י משרד הרישוי.

דוחות משטרה - שאלות נפוצות

עמדות שירות עצמי – יש אפשרות להוציא תדפיס נקודות חובה בעמדות השירות העצמי הפרוסות ברחבי הארץ במשרדי הרישוי, בקניונים ובסניפי סופר-פארם. זיהוי המשתמש בעמדת הרשיומט יעשה באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון. הנפקת התדפיס על מצב נקודות מתבצע במקום.

מוקד טלפוני – מרכז מידע ארצי בטלפון 5678*. אזרחים השוהים בחו"ל ניתן להתקשר למספר טלפון 972-3-9695678+ יש להזדהות בטלפון באמצעות מספר תעודת זהות ומספר רישיון נהיגה. לאחר ההזדהות, ישלח בדואר ישראל תדפיס על מצב נקודות.

משרד הרישוי – ניתן לגשת לסניף משרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריכם. יש להצטייד בתעודת זהות.

צבירה של 12 עד 22 נקודות דורשת קורס נהיגה מונעת בסיסי

צבירה של 24 עד 34 נקודות דורשת בנוסף לקורס בסיסי גם קורס מתקדם בנהיגה מונעת

צבירה של מעל 36 נקודות כבר תגרור פסילת רישיון ל- 3 חודשים

צבירה נוספת של 36 נקודות בפעם השניה תוך 6 שנים תגרור פסילה של 9 חודשים 

 

רשות הרישוי אינה מבחינה בין נהג חדש לבין שאר אוכלוסיית הנהגים מבחינת שיטת הניקוד, כלומר צבירת הניקוד ואמצעי התיקון למעשה זהים. מכאן ששלילת רישיון ל- 3 חודשים תידרש בצבירה של 36 נקודות.

שימו לב כי לנהג חדש ישנן עבירות שיחייבו אמצעי תיקון כמו תאוריה או טסט והארכת תקופת הנהג חדש.

רשות הרישוי מאפשרת מחיקה של רישום נקודות חובה לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה למי שצבר עד 20 נקודות. למי שצבר 22 נקודות או יותר מחיקת הנקודות תתאפשר לאחר 4 שנים מיום ביצוע העבירה.