לייעוץ חייגו עכשיו

דוח מהירות מופרזת

אם נתפסת נוהג במהירות וקיבלת דוח מהירות מופרזת או הזמנה לדין חשוב שתתייעץ עם עורך דין בטרם תשלום הדוח או בטרם תגיע לבית המשפט. ייצוג משפטי ראוי יכול להפחית בענישה ובמקרים מתאימים אף להביא את הנהג לזיכוי בעבירה.

העונש על נהיגה במהירות מופרזת

כל דוח או הזמנה לדין בגין נהיגה במהירות מופרזת יתלווה אליו ברוב המקרים חיוב בנקודות משרד הרישוי. חיוב בנקודות משרד הרישוי יכול להוביל אותך לפסילת רישיון הנהיגה שלך על ידי משרד הרישוי. בנוסף תחויב בתשלום הקנס.

במקרים שקיבלת הזמנה לדין בגין נהיגה מפורזת לצד נקודות משרד הרישוי הינך צפוי לקבל עונש מבית המשפט של פסילת רישיון נהיגה בפועל, פסילה על תנאי וקנס.  כמו כן במהירויות קיצוניות בית המשפט יכול להשית אף עונש של מאסר בפועל ומאסרים מותנים.

שים לב! אם הנך נהג חדש כל דוח מהירות, גם דוח מהירות שאין לצידו ניקוד תחייב אותך בביצוע אמצעי תיקון לצורך חידוש הרישיון, ויהיה עליך לעבור שוב מבחן תאוריה כתנאי לחידוש הרישיון. בנוסף תקופת היותך נהג חדש תתארך בשנתיים!

המהירויות הנאכפות על פי חוק

בדרך עירונית

 • מהירות 0-20 קמ"ש מעל המותר – דוח מסוג ברירת משפט קנס 250 ₪ ללא ניקוד משרד רישוי.
 • ‎מהירות 21-30 קמ"ש מעל המותר – דוח מסוג ברירת משפט קנס 750 ₪ ו- 8 נקודות במשרד הרישוי.
 • מהירות 31-40 קמ"ש מעל המותר – דוח מסוג ברירת משפט, קנס 1,500 ₪ ו- 10 נקודות במשרד הרישוי.
 • מהירות 41 קמ"ש מעל המותר – הזמנה לדין לבית משפט ו- 10 נקודות במשרד ברישוי.

בדרך בין עירונית

 • מהירות 0-25 קמ"ש מעל המותר – דוח מסוג ברירת משפט, קנס ‎250 ₪.
 • מהירות 26-40 קמ"ש מעל המותר – דוח מסוג ברירת משפט, קנס 750 ₪ ו- 8 נקודות במשרד הרישוי.
 • מהירות 41-51 קמ"ש מעל המותר – דוח מסוג ברירת משפט , קנס 1,500 ₪ ו- 10 נקודות במשרד הרישוי.
 • 51 קמ"ש מעל המותר ומעלה – הזמנה לדין לבית משפט ו- 10 נקודות במשרד הרישוי.

סמכות פסילה מנהלית למשך 30 ימים בעבירות מהירות

בעת שנעצרת בגין עבירת מהירות ברף הגבוהה ונכנסת לקטגוריה של עבירה מסוג הזמנה לדין, לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה סמכות לפסול את רישיונך על פי חוק למשך 30 ימים פסילה מנהלית. השוטר ייטול את רישיון נהיגתך ויזמנך לשימוע בפני קצין.

המכשור המשמש את משטרת ישראל לאכיפת עבירת המהירות

משטרת ישראל אוכפת את עבירת המהירות באמצעות מכשיר הממל"ז (מד מהירות לייזר), הדבורה ומצלמת א-3. עו"ד מקצועי בתחום התעבורה ידע להתמודד עם עבירת אלו באמצעות תקיפת אופן ההפעלה והשימוש במכשיר ולכן חשוב שתתייעץ עם עו"ד מקצועי בתחום.

מד מהירות לייזר - ממל"ז

הממל"ז הינו מד מהירות הפועל בשיטה טכנולוגית של קרן לייזר המכוונת על ידי השוטר המחזיק באקדח הלייזר לעבר רכב המטרה, דהיינו: הרכב שנמדד. המהירות שתימדד תוצג על גבי צג המכשיר.

מכשיר הממל"ז קביל כראיה בבית משפט ויש לו חזקת אמינות גבוהה. יחד עם זאת ישנן נהלי הפעלה ובדיקות תקינות שעל השוטר לבצע בטרם ובעת הפעלת המכשיר. עו"ד מקצועי ידע לבחון את אופן הפעלת המכשיר ותקינותו.

מד מהירות לייזר

מד מהירות דבורה

מכשיר הדבורה עובד בשיטת רדאר, המכשיר מותקן בניידת המשטרה  וניתן להפעלה על ידי השוטר גם שהניידת עומדת סטטית בצד הדרך או לחילופין כאשר הניידת המצאת בתנועה. המכשיר יכול לקלוט רכבים הנוסעים נגד כיוון נסיעת הניידת או רכבים הנוסעים עם כיוון עמידת או נסיעת ניידת המשטרה.

על מנת שתופק מדידה מהימנה של המהירות שבה נסע הרכב הנמדד,  על השוטר להפעיל את המכשיר על פי נהלי ההפעלה במדויק. ליווי מקצועי וייצוג על ידי משרדינו יוכל לבחון את אופן הפעלת ותקינות המכשיר ולהשיג עבורך את התוצאה הטובה ביותר עבורך בנסיבות העניין.

מד מהירות דבורה

מצלמת מהירות - מצלמה א-3

מצלמות א-3 הנן מערכת מצלמות דיגיטאליות המותקנות ופזורות בכבישי הארץ. מצלמות אלו אוכפות הן עבירות מהירות והן עבירות של אי ציות לרמזור אדום בצומת. בית המשפט נשאל לגבי אמינות מצלמות המהירות והוחלט שמצלמות המהירות אמינות. כיום, משטרת ישראל ממשיכה לאכוף באמצעות מכשיר אכיפה זה ובתי המשפט נותנים תוקף למכשיר.

מצלמה א-3

דוח מהירות מופרזת או הזמנה לדין - חשיבות ייעוץ וייצוג של עורך דין תעבורה

מעבר לקנס הקבוע בדו"ח, הנך צפוי לפסילת רישיון הנהיגה או ביצוע אמצעי תיקון, כלומר מבחן תאוריה או טסט או קורס נהיגה מונעת על ידי משרד הרישוי אם תצבור נקודות בהתאם לשיטת הניקוד.

לאור כך מומלץ לכל נהג לברר מה מצב הנקודות שלו בטרם תשלום הדו"ח מהירות שקיבל.

להלן אמצעי התיקון הנדרשים בהתאם לשיטת הניקוד:

 • 12 נקודות – ביצוע של קורס נהיגה בסיסי.
 • 24 נקודות – ביצוע של קורס נהיגה ייעודי.
 • 36 נקודות – שלילת רישיון הנהיגה בפועל לתקופה של שלושה חודשים.
 • 36 נק' בפעם השנייה תוך 6 שנים – שלילת רישיון הנהיגה בפועל לתשעה חודשים, הפניה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.