לייעוץ חייגו עכשיו

נהיגה בפסילה

עבירת נהיגה בפסילה או נהיגה בשלילה הנה עבירה בת מעצר ואחת מהעבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה. ייצוג משפטי ראוי יכול להפחית בענישה ולחלץ את הנהג מעונש מאסר בנסיבות העניין ובמקרים מתאימים אף להביא את הנהג לזיכוי בעבירה.

מהי עבירה של נהיגה בפסילה?

סעיף 67 לפקודת התעבורה התשכ"א 1961, קובע:

"מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקופה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו- מאסר שלוש שנים.."

מי הגופים הרשאים להשית פסילה על רישיון הנהיגה שלך?

  1. משרד הרישוי – משרד הרישוי  הוא הגוף אשר רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהגים. שלילת רישיון הנהיגה על ידי משרד הרישוי היא לפי שיטת הניקוד אשר צבר לחובתו כל נהג או לחילופין בגין אי התייצבות של הנהג לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, או במידה והנהג נמצא בלתי כשיר לנהיגה על ידי המכון הרפואי. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות ומעלה (בשנתיים), יקבל פסילה של רישיון הנהיגה שלו לשלושה חודשים. נהג שצבר לחובתו 72 נקודות (בשנתיים) או 36 נקודות (בפעם השנייה תוך 6 שנים), יהיה צפוי לקבלת פסילה בת תשעה חודשים.
  2. משטרת ישראל – החוק מסמיך קצין משטרה במשטרת ישראל בדרגת מפקח ומעלה לפסול את רישיונו של נהג למשך 30 ימים אם ביצע הנהג אחת מהעבירות המוגדרות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה. במידה וגרמתם לתאונת דרכים לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה סמכות לפסול את רישיונכם למשך 60 ימים ובתאונה קטלנית שכתוצאה ממנה נגרם מותו של אדם סמכו פסילת רישיון למשך 90 ימים. השוטר שעצר אתכם או שהגיע לזירת התאונה רשאי ליטול את רישיונכם  ולמסור לידיכם טופס זימון לשימוע בפני קצין משטרה.
  3. בית המשפט – בית המשפט מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלכם וזאת במסגרת גזר הדין כחלק מרכיבי ענישה בגין עבירה אותה ביצע נאשם. בסמכות בית המשפט להשית עונש של פסילה בפועל גם שלא בנוכחות הנאשם והודעה על הפסילה תימסר לו בדואר רשום עם אישור מסירה.

מה היסודות הנדרשים להוכחת עבירה של נהיגה בפסילה?

  1. יסוד נפשי של מודעות – המחוקק קובע כי לצורך הוכחת עבירה של נהיגה בזמן פסילה נדרש להוכיח כי הייתה "מודעות" לפסילה. דהיינו כי עבירת הנהיגה בפסילה הייתה ביודעין. יחד עם זאת נקבע כי די בעצם במשלוח הודעה בדואר רשום בכדי להקים חזקה על פיה הנהג מודע לכך שרישיונו נפסל, ומכאן תמנע ממנו טענת ההגנה לפיה לא ידע כי הוא נוהג בזמן פסילה. סתירת החזקה תתאפשר במידה והנהג לא קיבל את ההודעה לידיו מסיבות שאינן תלויות בו.
  2. פסילה בתוקף – על המאשימה להוכיח כי הפסילה שהושתה על הנאשם ניתנה כדין ושהיא בתוקף בעת ביצוע העבירה ולא הסתיימה. תחילת התקופה בה נהיגתו של נהג ברכב אסורה, היא מיום שנשלל רישיונו, או מהיום שהודע לו על כך. פרק הזמן שבין מועד פסילת הרישיון לבין הפקדת הרישיון לא ייחשב במניין הפסילה אך אסור יהיה לו לנהוג גם בתקופה זאת.